Your character just is near,
So ordinary, so natural,
( …)

(January 2011)

Zmierzch” version PL - pełna wersja wiersza inspiracji pod linkiem lub drukiem autorki Versemovie